วาล์วอุตสาหกรรม

ในงานอุตสาหกรรม วาล์ว มี บทบาทสำคัญ โดยวาล์วจัดอยู่ในอุปกรณ์สำหรับควบคุมและขับเคลื่อน (Control) เครื่องจักรอุตสาหกรรม ซึ่งวาล์วทำหน้าที่ กำหนดการเดินทางของน้ำ ของเหลว ของไหล เคมี สารต่าง  อากาศรวมทั้ง ก๊าซ ว่าจะให้ไปหรือไม่ให้ไปสู่เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ผ่านท่อลำเลียง

เราสามารถจำแนกประเภทของวาล์วเป็น

วาล์วประเภทเป็นประตูน้ำ มีหน้าที่ควบคุมการปิด–เปิด ทั่วไป เรียกตามลักษณะของอุปกรณ์ที่กั้นน้ำ เช่น Ball Valve, Gate Valve, Globe Valve, Butterfly Valve

วาล์วที่มีหน้าที่กันสารไหลย้อนกลับ หรือ กำหนดให้น้ำไหลไปทางเดียว เช่น Check Valve, Duo, Swing Spring

วาล์วที่มีหน้าที่สำหรับระบาย เช่น Release Valve, Safety Valve, Blow-off Valve

วาล์วโซลินอยด์ Solenoid valve นั้นคือวาล์วปิด-เปิดทั่วไปแต่ใช้ไฟฟ้าควบคุมการปิด-เปิด เพื่อให้เกิดกระบวนการควบคุมระบบแบบอัตโนมัติ

 

Valve99.com จำหน่าย วาล์วอุตสาหกรรม หัวขับลม ไฟฟ้า วาล์วไฟฟ้า วาล์วควบคุมอัตโนมัติ หลายขนาด หลายวัสดุ

วาล์วควบคุมการไหลของของเหลว ก๊าซ ไอน้ำ รวมทั้งหัวขับแบบต่างๆ ทั้งหัวขับ ลม ไฟฟ้าทั้งแบบ AC และ DC จำหน่ายแยกส่วนและยกชุด วาล์วอัตโนมัติ โซลินอยด์ สำหรับทุกอุตสาหกรรม มีสแตนเลสสำหรับโรงงานอาหาร เครื่องดื่ม ราคาประหยัด บริการประกอบ สอบถามสเปก ค้นหาสินค้า สอบถามราคา ยินดีให้คำแนะนำและให้คำปรึกษา มีบริการจัดส่ง สินค้าดีมีคุณภาพ

ให้ตรงกับความต้องการของท่าน โดยยึดหลัก

หัวใจสำคัญของงานจัดซื้อจัดหา 7 ประการ (7 R’s)

1. Right Quality คือ การซื้อให้ได้คุณภาพหรือข้อกำหนดคุณสมบัติ (Specifications) ตามความต้องการของหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กร รวมถึงการช่วยกำหนดคุณสมบัติของวัตถุดิบหรือสินค้าที่ต้องการด้วย เพื่อให้สามารถจัดหาและเปรียบเทียบคุณสมบัติได้อย่างถูกต้อง และควรหลีกเลี่ยงระบุตรายี่ห้อลงไป เพราะอาจอาจเกิดข้อครหาได้ว่าการจัดซื้อนั้นมีการทุจริตหรือมีการล็อคสเปก สินค้า
2. Right Quantity คือ การซื้อสินค้าให้ได้ปริมาณตรงตามความต้องการ เพื่อลดปัญหาและค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการสั่งซื้อที่ไม่เหมาะสม ทั้งนี้ควรจะต้องคำนึงถึงการวางแผนในการสั่งซื้อ เช่น การพยากรณ์ความต้องการในอนาคต การสั่งซื้อจากต่างประเทศ รวมถึงควรมีการประสานงานกับคลังสินค้าเพื่อตรวจสอบว่าสามารถรองรับปริมาณ สินค้าที่จะสั่งซื้อได้หรือไม่

3. Right Time คือ การกำหนดเวลาในการส่งสินค้า/วัตถุดิบให้ได้ในเวลาที่ต้องการ ซึ่งขั้นตอนนี้มีความสำคัญในกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร หากมีการส่งสินค้า/วัตถุดิบช้ากว่ากำหนดที่ต้องการอาจส่งผลทำให้โครงการ กระบวนการผลิตหยุดชะงัก ดังนั้น นักจัดซื้อจำเป็นจะต้องระบุเวลาในการจัดส่งที่แน่นอน (Lead Time)

4. Right Price คือ การซื้อสินค้าในราคาที่เหมาะสม ไม่เพียงแต่ปัจจัยด้านราคาซื้อที่ถูกเท่านั้น รวมถึงคุณภาพ และความคุ้มค่าของสินค้า/วัตถุดิบ ซึ่งที่มีผลกระทบต่อต้นทุนการดำเนินงานขององค์กรด้วย

5. Right Place คือ การส่งสินค้าได้ตรงตามสถานที่ที่ต้องการ ทั้งนี้นักจัดซื้อจะต้องระบุสถานที่ในการจัดส่ง มีการแนบแผนที่ ชื่อและเบอร์โทรศัพท์ผู้ติดต่ออย่างชัดเจน เพื่อให้ได้รับสินค้า/วัตถุดิบที่ถูกต้องตามคุณภาพ ปริมาณที่ครบถ้วน เวลาที่ตรงกับความต้องการ ราคาที่เหมาะสม ในสถานที่ที่ถูกต้อง

6. Right Source คือ การซื้อสินค้าจากแหล่งขายที่เชื่อถือได้ ควรมีการตรวจสอบประวัติผู้ขายเพื่อพิจารณาความน่าเชื่อถือในด้านต่าง ๆ เช่น มีทุนจดทะเบียนประกอบการถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ ความมั่นคงในการดำเนินธุรกิจของผู้ขายเป็นอย่างไร รวมถึงงบการเงินหรือกระแสเงินหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพียงพอ หรือไม่

7. Right Service คือ การให้บริการด้วยศักยภาพที่สามารถตอบสนองได้ตรงตามความต้องการหรือเกินความ คาดหวังที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจจากการซื้อผลิตภัณฑ์จากผู้ขาย เช่น มีการรับประกันสินค้า มีการบริการหลังการขาย หรือมีอุปกรณ์ให้ใช้ทดแทนขณะซ่อม

ตัวอย่างยี่ห้อที่เราจัดจำหน่าย

Airtac AMRI ARI ARITA ASCO BERMAD BRAVO CKD Cla-Val Danfoss Denki DSC DWYER EBRO EMA ELTER ESG ESPANA FESTO FINETEK FISN FLOWSERVE Gestra HANSEN Honeywell HPV HSNSEN HYDROME IMARI I-Tork JK Kitz KSB McDonnell & Miller Nitto Seiko NORGEN Nuovafima OCTA Parket WELL Sangi Sensus Siemens SIRCA SKP SMC Tecofi Tekland Tellus Tozen Vocester Vortex WELL Weksler Wika Yenco Yoshitake YTC ZENYA Zetkama

ตัวอย่างลูกค้าของเรา

บริษัท โกลเด้น ไลน์ บิสซิเนส จำกัด
บริษัท สหฟาร์ม จำกัด
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
บริษัท ชากังราว สตาร์ช จำกัด
บริษัท ไทยมิตซุยสเปเชียลตี้เคมีคอล จำกัด
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จำกัด
บริษัท โอสถสภา จำกัด
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทีโอเอ – โดฟเคม อินดัสตรีส์ จำกัด
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่
บริษัท เอปสัน พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด
บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยจุฬาสาขาวิชาการจัดการสารอันตรายและสิ่งแวดล้อม (นานาชาติ)
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย